Cultiu
 

El cultiu es farà segons els condicionants de l'espècie, seguint la informació de les fitxes de cultiu, i el tipus de producció escollida (ecològica o convencional) i la mida de la producció (artesanal o extensiva).

És clau abans d'iniciar el cultiu conèixer la historia de la parcel·la on es cultivarà i fer un anàlisi de sòls i d'aigua.

També és recomanable a l'inici del cultiu, dissenyar una rotació de cultius i establir un pla de fertilització de totes les espècies, tenint en compte que són cultius plurianuals (entre 3 i 6 anys en funció de l'espècie) .

 
 

Diagrama de flux