Agricultura convencional

La utilització d'herbicides i fitosanitaris ha de complir la normativa vigent, han de ser productes autoritzats i complir els períodes de seguretat establerts. Per més informació sobre aquests productes es pot consultar el Registro de Productos Fitosanitarios del MARM.

Per al control de males herbes es pot utilitzar el control mecànic amb tot un seguit de maquinària més o menys complexa disponible al mercat. (+info)

Diagrama de flux