Collita
 

La collita es farà en el moment òptim per a cada espècie per assegurar la màxima qualitat i rendiment.

En funció de la part aprofitada, la collita es farà en diferent estadi fenològic:

•  si de l'espècie se n'aprofita la flor, cal collir-la quan estigui plena floració.

•  si de l'espècie se'n aprofita la fulla, cal collir-la en estadi vegetatiu.

•  si de l'espècie se'n aprofita la fulla i la flor, cal collir-la en inici de floració.

•  si de l'espècie se'n aprofita l'arrel, cal collir-la al final del cicle vegetatiu.

Segons les espècies i les condicions de cultiu, es podran obtenir varies collites anuals.

Hi ha diferents fabricants que dissenyen o comercialitzen recol·lectores especialitzades (+info).

 
 

Diagrama de flux