Projectes de cultiu 2018

2018. Sistemes agroforestals a Catalunya: Innovació d’esquemes productius per la diversificació de rendes – Experiència pilot a Sagàs. DAAM-Generalitat de Catalunya_ADDENDA.

  • Elaboració d’un informe dels 6 anys de seguiment del cultiu de sàlvia (Salvia officinalis L.) como a sistema agroforestal combinat amb producció d’arbres (Juglans x hybrida i Platanus hispanicus). Col·laboració en la redacció d’un Dossier tècnic del RURALCAT sobre cultiu agroforestal.
  • Un cop finalitzat el cicle de cultiu amb sàlvia (Salvia officinalis L.) en secà, s’ha iniciat un nou assaig amb tarongina (Melissa officinalis L.) en regadiu,  com a sistema agroforestal combinat amb producció d’arbres (Juglans x hybrida). Primer any de seguiment.
  • Print this article!
  • Facebook
  • RSS
  • Twitter