Projectes d’aprofitament silvestre 2018

Valorització de les plantes aromàtico-medicinals silvestres: Gestió sostenible de la biodiversitat vegetal i desenvolupament socioeconòmic de les zones rurals de l’espai SUDOE- ValuePAM

http://www.valuepam.eu/


 • 4a Reunió del projecte a Mértola (Portugal), de 16-17 gener 2018. Valoració de les activitats de análisis i implementació de projectes pilot, i programació de la difusió de resultats al territori. Visites a Herdade de Vale Covo, en Corte Sines, al Parc Natural Vall del Guadiana; i la fàbrica de primera transformació del CEVRM, soci del projecte, a Castro Verde. Es tracta d’explotacions experimentals de domesticació d’espècies silvestres autòctones de PAM, que tenen el doble objectiu de mantenir la biodiversitat i millorar la rendibilitat comercial d’aquestes espècies, contribuint a l’economia local a través de la valorització comercial d’un recurs autòcton.
Accions de transferència (més informació a cursos i jornades 2018):
 • Jornades de presentació al clúster. Alp i Sort, 7 i 20 de març 2018. Jornada tècnica “Més enllà de la recol·lecció de genciana: perspectives de desenvolupament en zones de muntanya“.
 • Jornada regional de transferència a les institucions públiques. Barcelona, 18 d’abril 2018. Sessió de treball “Valorització de les plantes aromàtiques i medicinals silvestres“.
 • Tallers formatius de transferència als clústers empresarials:
 1. Solsona, 22 de maig 2018. Jornada tècnica “Estrategias de comercio de plantas aromáticas y medicinales autóctonas“.
 2. Ossera, Solsona i Barcelona, 11-13 juny 2018. Trobada del sector de la producció i l’ofici d’herbolari.
 3. Solsona, 19 d’octubre 2018. Jornada tècnica “Associacionisme: clau en el desenvolupament del sector de les Plantes Aromàtiques i Medicinals”.
 • Jornada transnacional de transferència a les institucions públiques: Jornada transnacional de presentació de resultats del projecte VALUEPAM. Sevilla, 30 de novembre 2018

PRINCIPALS RESULTATS DEL PROJECTE VALUEPAM

El grup PAM ha participat principalment en l’elaboració d’aquests documents:

 • Anàlisi comparatiu de la situació actual de les plantes aromàtiques i medicinals a les regions SUDOE sòcies del projecte. Castellà. Francès. Portuguès.
 • Metodologia de Valoració de l’aprofitament silvestre de plantes aromàtiques i medicinals: Castellà. Francès. Portugués.
 • Estudi de la cadena de valor de genciana i té de roca a Catalunya. Castellà
 • Estudi de diversificació de l’ús de genciana i té de roca en altres sectors productius. Castellà.
 • Informe de resultats del debat sobre necessitats d’associacionisme en el sector de les plantes aromàtiques i medicinals. Castellà.
 • Informe de resulats del debat sobre estratègies de comerç de plantes aromàtiques i medicinals autòctones. Castellà.
 • Informe de resultats del debat sobre accions a emprendre al territori per a generar activitat econòmica a partir de la genciana i altres plantes silvestres. Català


 • Print this article!
 • Facebook
 • RSS
 • Twitter