Projectes de transferència 2017

HERBARTIS – Adult Training on Handicraft Production of Medicinal and Aromatic Plants (2015-1-ES01-KA204-015718) – programa Erasmus+ 2014-2020. Acció clau KA2 “associacions estratègiques en formació per adults”. Durant el 2016 s’han realitzat les següents activitats:

  • El desenvolupament del curriculum, programa i material formatiu del curs on-line transnacional sobre producció, transformació, elaboració de productes i comercialització de productes alimentaris artesans a base d’herbes.
  • Implementació d’un curs mixte sobre Producció artesana de productes alimentaris a base d’herbes.
  • Elaboració d’una guia de metodologies de formació i recomanacions tècniques pel reconeixement de la qualificació de la produció artesana de plantes aromàtiques.

TRUMAP – Networking and Dialogue on Black Truffles and Medicinal and Aromatic Plants. Civil Society Dialogue between EU and Turkey – EuropeAid

  • Foment de les relacions entre el sector productiu de Catalunya i les regions turques d’Aegean i Mediterrània, per a intercanvi de coneixement i experiències en la producció de productes forestals no fusters.
  • Print this article!
  • Facebook
  • RSS
  • Twitter