Projectes de tranferència 2015

HERBARTIS – Adult Training on Handicraft Production of Medicinal and Aromatic Plants (2015-1-ES01-KA204-015718) – programa Erasmus+ 2014-2020. Acció clau KA2 “associacions estratègiques en formació per adults”. Durant el 2015 s’han realitzat les següents activitats:

  • La reunió inicial a Racconigi i Savigliano (Itàlia), els 25-26 de setembre 2015.
  • L’avaluació de les especificitats de la professió i la formació existent en producció i elaboració artesana de plantes aromàtiques i medicinals a les regions dels països participants (Espanya, França, Itàlia, Portugal).
  • Esborrany del curriculum de la futura formació d’artesans en productes alimentaris a base d’herbes.

Assessorament tècnic a la producció agroforestal de plantes aromàtiques i medicinals. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

  • Servei d’atenció a demandes de informació sobre aspectes empresarials, agronòmics i forestals de la producció de plantes aromàtiques i medicinals. Entre el mes de desembre 2014 i novembre 2015, s’han realitzat 152 assessoraments  a 120 persones diferents.
  • Print this article!
  • Facebook
  • RSS
  • Twitter