Projectes d’aprofitament silvestre 2014

2014. Plantejament del projecte de producció de llavors d’espècies aromàtico-medicinals silvestres  autòctones caracteritzades químicament. Foment del plantejament i la redacció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) per al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos en el sector agrari i alimentari, i dels ajuts per a la realització de projectes pilot innovadors per al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos per fer front al canvi climàtic i donar suport a les energies renovables, la gestió de l’aigua i la biodiversitat (DAAM). Conveni amb empresa Semillas Batlle, S.A.

  • Print this article!
  • Facebook
  • RSS
  • Twitter