Projectes de cultiu 2014

2011-2016. Sistemes agroforestals a Catalunya: Innovació d’esquemes productius per la diversificació de rendes – Experiència pilot a Lluçà i Sagàs. DAAM-Generalitat de Catalunya_ADDENDA.

  • Tercer any de seguiment del cultiu de sàlvia (Salvia officinalis L.) como a sistema agroforestal combinat amb producció d’arbres (Juglans x hybrida i Platanus hispanica).

2014. Optimització de l’eficiència del reg i  la fertirrigació en la producció de Melissa officinalis L. a la població de Sagàs (Berguedà). Foment del plantejament i la redacció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) per al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos en el sector agrari i alimentari, i dels ajuts per a la realització de projectes pilot innovadors per al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos per fer front al canvi climàtic i donar suport a les energies renovables, la gestió de l’aigua i la biodiversitat (DAAM). Conveni amb empresa L’Armengol, SCP.

  • Projecte pilot on s’assaja el rendiment en fulla de tarongina (Melissa officinalis L.) en funció de la dosi de reg (estimant les necessitats hídriques en funció de l’evapotranspiració i pluviometria de la zona) i la dosi de fertilització.
  • Print this article!
  • Facebook
  • RSS
  • Twitter