Projectes de cultiu 2013

LLEGENDA: R recerca T transferència PT projecte tutorat

2011-2016. Sistemes agroforestals a Catalunya: Innovació d’esquemes productius per la diversificació de rendes – Experiència pilot a Lluçà i Sagàs. Finançat pel DAAM-Generalitat de Catalunya. R (assaig).

  • Obtenció de dades de producció de cultiu mixte de fusta (Juglans x hybrida) i espècies  energètiques (Platanus hispanica) amb pastures i plantes aromatiques (Salvia officinalis).

2013. Innovació en els sectors agroalimentaris tradicionals del territori a través de millores en processos productius: cultiu intensiu de safrà – Projecte InnovActiva. Impuls i innovació rural Conca de Barberà-Priorat. Finançat pel Dep. de Treball-Generalitat de Catalunya. R (assaig demostratiu). Més info.

  • Print this article!
  • Facebook
  • RSS
  • Twitter