Projectes d’aprofitament silvestre 2013

LLEGENDA: R recerca T transferència PT projecte tutorat

2011-2013. Formació en recol·lecció silvestre de plantes forestals a Europa – PLANT WILD. Associacions d’aprenentatge GRUNDTVIG. T (xarxa)

2012-2013. Metodologia innovadora per a identificar productes naturals valuosos derivats de la flora mediterrània – BIOXPLORE. Programa ENPI CBC MED – R (assaig)

  • CTFC és un soci col·laborador i aporta la seva expertesa en la selecció de diferents hàbitats i localitats en mostreig de plantes amb interès etnobotànic.
  • Print this article!
  • Facebook
  • RSS
  • Twitter