Projectes de comercialització i mercat 2012

2011-2012. RedFor. Xarxa forestal de desenvolupament rural. Projecte pilot en el marc de la Xarxa Rural Nacional. Finançat pel Ministeri d’Agricultura, Alimentació
i Medi Ambient i pel FEADER. Desenvolupat per COSE (Confederació d’Organitzacions  de Silvicultors d’Espanya). Col·labora CTFC. R (estudi).

  • Estudi de potencialitats econòmiques de plantes aromàtiques i medicinals silvestres a Espanya.
  1. Dades de distribució del recurs natural, estimació de la recol·lecció silvestre, dades del sector productiu.
  2. Cadena de valor, mercats, noves demandes, productes potencials: Plantes medicinals (infusions medicinals, fitomedicaments), plantes aromàtiques (infusions alimentàries, condiments, licors), extractes i olis essencials (fitomedicaments, cosmètics, perfums).
  • Print this article!
  • Facebook
  • RSS
  • Twitter