Projectes de cultiu 2012

LLEGENDA: R recerca T transferència PT projecte tutorat

2009-2012. Selecció i millora pel seu comporatament agronòmic i riquesa en principis actius de poblacions silvestres espanyoles de les espècies Lavandula latifolia, Rosmarinus officinalis, Salvia lavandulifolia y Thymus mastichina ya caracterizados químicamente. Instituto Nacional de Investigación y Tecnologia Agraria y Alimentaria (INIA), Ministerio de Ciencia i Innovación. R (assaig).

  • Espècies treballades: Lavandula latifolia, Rosmarinus officinalis i Salvia lavandulifolia.

2012. Estudi comparatiu de diferents espècies de plantes i arbustos aromàtico-medicinals presents en la vegetació espontània de la zona per introduir-los com a cultiu i valoració del cultiu de diferents espècies aromàtico-medicinals comercials amb la finalitat d’elaborar productes finals. Conveni amb la Cooperativa Sambucus, SCCL (Manlleu, Barcelona). Finançat pel DAAM-Generalitat de Catalunya en el marc de la convocatòria de projectes pilot innovadors per al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos per fer front al canvi climàtic i donar suport a les energies renovables, la gestió de l’aigua i la biodiversitat. R (assaig).

  • Identificació de poblacions silvestres locals, mostreig, control d’arrelament d’esqueixos, obtenció d’olis essencials i caracterització química de: Thymus vulgaris, Lavandula latifolia, Satureja montana Satureja calamintha.
  • Disseny dels assaigs de cultiu segons diferents paràmetres (reg/no reg; encoixinament amb palla / sense encoixinament) i preparació dels protocols d’assaig en Melissa officinalis i Mentha pulegium.
  • Elaboració de fitxes de cultiu de: Melissa officinalis, Mentha pulegium, Thymus vulgaris, Salvia officinalis, Lavandula latifolia, Artemisia dracunculus, Satureja montan, Hyssopus officinalis, Petroselinum crispum, Anethum graveolens, Matricaria recutita, Ocimum basilicum, Origanum vulgare.

2011-2016. Sistemes agroforestals a Catalunya: Innovació d’esquemes productius per la diversificació de rendes – Experiència pilot a Lluçà i Sagàs. Finançat pel DAAM-Generalitat de Catalunya. R (assaig).

  • Obtenció de dades de producció de cultiu mixte de fusta (Juglans regia) i espècies  energètiques (Platanus hispanica) amb pastures i plantes aromatiques (Salvia officinalis).
  • Print this article!
  • Facebook
  • RSS
  • Twitter