Projectes d’aprofitament silvestre 2012

LLEGENDA: R recerca T transferència PT projecte tutorat

2011-2013. Formació en recol·lecció silvestre de plantes forestals a Europa – PLANT WILD. Associacions d’aprenentatge GRUNDTVIG. T (xarxa)

2012-2013. Metodologia innovadora per a identificar productes naturals valuosos derivats de la flora mediterrània – BIOXPLORE. Programa ENPI CBC MED – R (assaig)

  • CTFC és un soci col·laborador i aporta la seva expertesa en la selecció de diferents hàbitats i localitats en mostreig de plantes.

2012. Estudi comparatiu de diferents espècies de plantes i arbustos aromàtico-medicinals presents en la vegetació espontània de la zona per introduir-los com a cultiu i valoració del cultiu de diferents espècies aromàtico-medicinals comercials amb la finalitat d’elaborar productes finals. Conveni amb la Cooperativa Sambucus, SCCL (Manlleu, Barcelona). Finançat pel DAAM-Generalitat de Catalunya en el marc de la convocatòria de projectes pilot innovadors per al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos per fer front al canvi climàtic i donar suport a les energies renovables, la gestió de l’aigua i la biodiversitat. R (assaig).

  • Identificació de poblacions silvestres locals, mostreig, control d’arrelament d’esqueixos, obtenció d’olis essencials i caracterització química de: Thymus vulgaris, Lavandula latifolia, Satureja montana Satureja calamintha.
  • Elaboració de fitxes de recol·lecció silvestre de: Rosmarinus officinalis, Malva sylvestris, Sambucus nigra.

2011-2012. RedFor. Xarxa forestal de desenvolupament rural. Projecte pilot en el marc de la Xarxa Rural Nacional. Finançat pel Ministeri d’Agricultura, Alimentació
i Medi Ambient i pel FEADER. Desenvolupat per COSE (Confederació d’Organitzacions  de Silvicultors d’Espanya). Col·labora CTFC. R (estudi).

  • Estudi de potencialitats econòmiques de plantes aromàtiques i medicinals silvestres a Espanya.
  1. Dades de distribució del recurs natural, estimació de la recol·lecció silvestre, dades del sector productiu. DOC: Evaluación de los recursos forestales por CCAA. Identificación de prácticas adecuadas.
  2. Cadena de valor, mercats, noves demandes, productes potencials: Plantes medicinals (infusions medicinals, fitomedicaments), plantes aromàtiques (infusions alimentàries, condiments, licors), extractes i olis essencials (fitomedicaments, cosmètics, perfums). DOC:

-Planificación de la producción de productos forestales para adecuarlos a la demanda

-Catálogo de nuevos productos forestales y mejoras tecnológicas de los existentes

  • Print this article!
  • Facebook
  • RSS
  • Twitter