Projectes d’aprofitament silvestre 2011

LLEGENDA: R recerca T transferència PT projecte tutorat

2008-2011. Experimentació amb plantes aromàtiques i  medicinals al principat d’Andorra. Associació de Pagesos i Ramaders del Principat d’Andorra. R/T (assaig).

  • Espècies treballades: Origanum vulgare, Satureja montana, Thymus serpyllum, Filipendula ulmaria i Arnica montana.

2011-2013. Formació en recol·lecció silvestre de plantes forestals a Europa – PLANT WILD. Associacions d’aprenentatge GRUNDTVIG. T (xarxa)

2011. Bases Tècniques per a la regulació de l’aprofitament comercial d’espècies vegetals d’ambients forestals . Direcció General de Medi Natural. Generalitat de Catalunya. R (estudi)

  • Espècies treballades: Gentiana lutea, Arctostaphyllos uva-ursi, Arnica montana, Viscum album, Erica sp., Pistacia lentiscus, Arbutus unedo, Viburnum tinus.
  • Print this article!
  • Facebook
  • RSS
  • Twitter